Slaňování

Slaňování je pohyb lezce po laně dolů. Používá se k sestupu ve skalnatém či jiném neschůdném prostředí, kde není možno sestoupit pěšky. Podstatou slaňování je vždy probíhající nepřerušované posunování po laně, při kterém vzniká větší tření mezi jednak lanem, a pak buď tělem člověka, nebo především slaňovací pomůckou. Slaňovat je možno po jednom prameni fixního lana, ale v naprosté většině se při horolezectví slaňuje po dvojitém laně, čehož se dosáhne tak, že se lano přehne napůl, a jeden pramen se protáhne okem slaňovacího stanoviště. Umožňuje to lano po slanění stáhnout dolů. Po dvojitém laně se tedy slaňuje, když chceme po slanění dole na zemi vzít lano někam pryč k dalšímu použití. Ovšem maximální délka slanění je pak jen poloviční k délce celého lana.
Slaňování
Probíhající GPS Soutěž
Každý měsíc soutěžíme o jeden dárek z Českého ráje.
Najdi ukrytý dárek jako první a vyhraj hodnotnou cenu.
Do začátku dalšího kola zbývá:
GPS Soutěž