Pojištění Alpenverein vám bude krýt záda

Pojištění Alpenverein vám bude krýt záda

Kateřina Kolečková
Kateřina Kolečková
7.7.2021

Náhoda je blbec...

Vždy, když vyrazíte do outdooru, nezapomínejte především na bezpečnost svou
i ostatních členů výpravy.
Protože co si budeme... nehody nechodí po horách, ale po lidech.
Z toho důvodu by nedílnou součástí vašeho vybavení do hor mělo být i cestovní pojištění.
A právě Alpenverein je mezi outdoorovou veřejností synonymem pro fakt spolehlivé pojištění do hor.

 

Alpenverein – rakouský alpský svaz

Rakouský Alpenverein (ÖAV) je největším alpským svazem v Rakousku.
Se svojí, více než 150tiletou historií, téměř 600 000 členy a rozvětvenou
strukturou se vyvinul v rozmanitou a společensky významnou
instituci v Rakousku i mimo něj.
Alpenverein také pečuje o 231 chat a více než 26 000 km udržovaných cest.
Vydávání map, odborných časopisů a internetové služby jsou zdrojem
kvalitních informací nejen pro členy.

Jako největší alpský svaz představuje účinného zástupce zájmů všech sportovců v horách Rakouska.

Proč se stát členem Alpenvereinu? 
Členská karta nabízí mnoho výhod, mrkněte se.

Toto pojištění vám bude krýt záda třeba i v situaci,
kdy vás na horských štítech přepadne bouřka jako prase.

Mimochodem, víte, jak se zachovat, když se kolem vás začnou čerti ženit? 

 


 

Prevence úrazu proti zásahu bleskem

Oficiální doporučení ICAR a UIAA MEDCOM

Autoři: Hermann Brugger, Werner Beikircher a Peter Paal
Ilustrace: Lisa Manneh
Publikováno s laskavým svolením redakce oeav.cz

Každoročně je na celém světě asi 1000 osob zasaženo bleskem, přičemž 70 % zásah bleskem přežije.
Případná úmrtí jsou obvykle způsobená okamžitou zástavou srdce nebo dechu.
Osoby, které ztratí vědomí, ale jejichž krevní oběh a dýchání zůstanou zachovány, obvykle přežijí.
Úmrtím i zraněním lze ve velké míře předcházet, pokud jsou přijata příslušná preventivní opatření.

 

1. Prevence

 

Bouřky vznikají v horách nejčastěji odpoledne a v noci v letních měsících.
Blesky se tvoří společně s mraky typu cumulus, mohou však udeřit
na kilometry daleko od bouřky nebo bouřku teprve následovat.
Tím pádem mohou vzniknout, často nečekaně, také při jasné - nebo opět jasné - obloze.

Proto jsou počátek a konec bouřky pro vysokohorské turisty nejnebezpečnějšími okamžiky.

"Pravidlo 30-30" říká, že riziko zasažení bleskem hrozí tehdy,
když časový odstup u si hromem a bleskem činí méně než 30 sekund
a že by člověk neměl vycházet opět na otevřenou krajinu
dříve než 30 minut od posledního blesku nebo hromu.

 

2. Úkryt

 

Nejlepším místem, kde se dá během bouřky ukrýt do bezpečí,
je chata nebo domek se zavřenými okny a dveřmi.
V malých otevřených chatkách a přístřešcích naproti tomu hrozí nebezpečí bočních blesků.

Stany rovněž neochrání před bleskem, neboť kovové tyčky výztuže působí jako hromosvod.
Větší jeskyně a prohlubně dokážou ochránit, naproti tomu malé výklenky, skalní převisy a koryta potoků mohou být nebezpečnější než otevřená krajina (obrázek 1).

Jestliže vás v horách překvapí bouřka, měli byste se držet dál od horských vrcholků a hřebenů
a rovněž se vyhýbat osamoceným stromům, elektrickému vedení, lanovkám a lyžařským vlekům.

V blízkosti skalních stěn se vytváří relativně bezpečný trojúhelník,
jehož vodorovná délka odpovídá výšce skalní stěny.
Pro zmenšení rizika zásahem proudu v zemi se doporučuje odstup alespoň jeden metr od stěny (obrázek 2).

Prořídlý les s nízkými stromy je bezpečnější než mýtina.
Na otevřeném prostranství je třeba dát nohy k sobě,
usednout do podřepu a dotýkat se země co možná nejméně,
aby se tak zabránilo kročejovému napětí v důsledku proudu v zemi.
Lze také usednout na suché lano, není ale dobré lehnout si na plocho na zem (obrázek 3).
 

 

3. Pozor na kovové předměty

Kovy sice nepřitahují elektřinu, jak se obecně míní, jsou to ale dobré vodiče.


a) Každý vodivý předmět, který nosíte nad výškou ramen, výrazně zvyšuje riziko zásahu bleskem.
Například lyže sahající nad batoh, cepíny, lyžařské hůlky
nebo antény mohou fungovat jako hromosvody.

b) Mobily a vysílačky by měly být zabaleny uprostřed batohu.

c) Všechny kovové předměty (např. karabiny, lezecké háky, mačky, cepíny, hole)
by měly být odloženy v bezpečné vzdálenosti.

d) Jestliže se kovové předměty přímo dotýkají kůže, vzniká riziko popálenin.

e) Ke snížení rizika nárazu do hlavy je třeba nesundávat helmu a je třeba,
abyste stále zůstávali zajištěni.

f) Při horolezeckém výstupu je třeba se co nejrychleji dostat pryč od drátěných lan a železných žebříků (samozřejmě ale při zohlednění rizika pádu).

g) Blesky ale mohou být svedeny i lezeckými lany, zejména pokud jsou mokrá.

h) Pokud ucítíte na pokožce mravenčení nebo vám začnou vstávat vlasy (obrázek 4), je třeba co nejrychleji zaujmout pozici v podřepu s nohama u sebe.

i) Praskání nebo viditelné jiskření na vyvýšených, vyčnívajících bodech (Eliášův oheň) nasvědčuje bezprostředně hrozícímu úderu blesku.

j) Ocitne-li se v bouřce více osob, pak by neměly stát blízko u ebe,
nýbrž by měly od sebe navzájem udržovat odstup.

Organizátoři veřejných akcí v horách by měli ve spolupráci s úřady přijmout preventivní opatření
a posunout nebo zrušit akci dle pravidla "30-30".
Je také možné zvážit použití detektorů blesků, které jsou používány zejména ve Spojených státech.

 

4. Způsoby poranění

Na rozdíl od relativně "pomalých" úrazů elektrickým proudem, např. dotykem elektrického vedení,
jsou úrazy po zásahu bleskem charakteristické masivním úderem proudu
v extrémně krátkém čase (mikrosekundy).
V důsledku toho vznikají odlišné způsoby poranění.

Lidé mohou být v otevřené krajině zasaženi přímo hlavním bleskem – to je obvykle smrtelné.
Častěji ale přeskočí proud (vedlejší blesk) na člověka z blízkého stromu
nebo jiného objektu (např. skála).
Kontaktní poranění mohou vznikat po dotyku předmětu, který byl zasažen bleskem nebo který svádí blesk, např. ukotvení, lana nebo žebříky při výstupu.

Pokud blesk udeří do země, šíří se proud kruhovitě.
Jsou-li jednotlivé body uzemnění jedné a téže osoby různě daleko od místa,
kam uhodil blesk, vzniká rozdíl v napětí,
takže mezi oběma body dotyku může proud projít tělem (elektrický svod, obrázek 6).

V důsledku šokové vlny nebo nekontrolovaných svalových kontrakcí po zásahu bleskem
mohou také vzniknout zranění, když např. horolezec ztratí rovnováhu a spadne nebo je odmrštěn od stěny (je třeba dbát na zajištění).

 
 

5. Odhad rizika a rozhodování o zásahu záchranářů

Zásahy záchranářů při bouřce jsou krajně riskantní.
Při leteckých nasazeních může přímý zásah blesku vést k pádu vrtulníku,
kromě toho může být záchranář během pomoci pacientovi mimo vrtulník sám zasažen bleskem.
Existuje-li nebezpečí výskytu blesků, musejí proto záchranáři posoudit, do jaké míry potřeba rychlého
poskytnutí pomoci pacientovi převažuje nad rizikem pro ně samotné a rozhodují,
zda je zásah odpovědný.

 

6. Posouzení pacienta a první pomoc

Tak jako při všech ostatních situacích ohrožení života by měl ten, kdo poskytuje první pomoc, zkontrolovat vědomí a dýchání.
Pokud je to třeba, měl by okamžitě začít s jednoduchými postupy k záchraně života (BLS)
a pokračovat v nich až do příchodu záchranářů.
BLS zahrnuje i použití poloautomatického externího defibrilátoru (AED),
který by při úrazech po zásahu bleskem měl být po ruce.
Jeho pomocí lze proměnit fibrilaci komor zpět na normální srdeční rytmus;
přitom je každá minuta klíčová.

Po zásahu bleskem může nastat paradoxní situace, že u postiženého sice lze zjistit puls,
ale nikoliv dýchání (prvotní zástava dechu).
V takovém případě postačí samotné umělé dýchání.
Při podezření na těžké zranění by měla být postižená osoba fixována.
To, že nejsou zřejmá povrchová poranění, nevylučuje vnitřní poranění orgánů.
Jelikož následky poranění od blesku se mohou projevit až hodiny poté,
měly by být osoby zasažené bleskem zásadně vždy dopraveny do nemocnice na pozorování.

 

7. Pověry o zásahu bleskem, které jsou prokazatelně nepravdivé

- Je nebezpečné dotýkat se oběti zásahu bleskem.
- Blesk nikdy neuhodí dvakrát do stejného místa.
- Blesk vždycky udeří do nejvyššího předmětu.

 

8. Na závěr

Nezřídka dochází k úrazům těsně před bouřkami nebo během nich kvůli spěchu,
nekoncentrovanosti, strachu a stresu.

Navzdory doporučené rychlosti je třeba vždy přemýšlet
a jednat s rozvahou.

 

 
 
Děkujeme, že můžeme být vašimi parťáky na toulkách přírodou.

#hratkyvprirode
 
 
 
 
Mohlo by vás zajímat
Husky výprodej je tady

Husky výprodej je tady

Do slevy jsme hodili oblečení, karimatky, stany, spacáky i batohy Husky. Vybavte se na vaše letní hrátky v přírodě.
24.06.2022
Máme paddleboardy, plavky i vodácké pytle

Máme paddleboardy, plavky i vodácké pytle

V nabídce máme parádní paddleboardy, krásné a funkční oblečení na vodu a nepromokavé lodní vaky.
20.06.2022
15% sleva na stany, spacáky a karimatky Husky

15% sleva na stany, spacáky a karimatky Husky

Právě běží akce na stany, spacáky a karimatky od české značky Husky. Vybavte se na vaše hratky v přírodě s 15% slevou
02.06.2022
Husky days a slevy až 40 % už jen dva dny

Husky days a slevy až 40 % už jen dva dny

Oblečení Husky máme až se 40% slevou. Akce potrvá už jen dva dny. Ohákněte se super kačky.
30.05.2022
Akce až 71 % na vybrané oblečení Hannah

Akce až 71 % na vybrané oblečení Hannah

Máme super slevy na vybrané kousky od značky Hannah. Vybavte se za super kačky, zásoby se nám tenčí.
23.05.2022
zobrazit všechny články
Husky výprodej je tady

Husky výprodej je tady

Do slevy jsme hodili oblečení, karimatky, stany, spacáky i batohy Husky. Vybavte se na vaše letní hrátky v přírodě.
24.06.2022
Máme paddleboardy, plavky i vodácké pytle

Máme paddleboardy, plavky i vodácké pytle

V nabídce máme parádní paddleboardy, krásné a funkční oblečení na vodu a nepromokavé lodní vaky.
20.06.2022
15% sleva na stany, spacáky a karimatky Husky

15% sleva na stany, spacáky a karimatky Husky

Právě běží akce na stany, spacáky a karimatky od české značky Husky. Vybavte se na vaše hratky v přírodě s 15% slevou
02.06.2022
Husky days a slevy až 40 % už jen dva dny

Husky days a slevy až 40 % už jen dva dny

Oblečení Husky máme až se 40% slevou. Akce potrvá už jen dva dny. Ohákněte se super kačky.
30.05.2022
Akce až 71 % na vybrané oblečení Hannah

Akce až 71 % na vybrané oblečení Hannah

Máme super slevy na vybrané kousky od značky Hannah. Vybavte se za super kačky, zásoby se nám tenčí.
23.05.2022