Outlast

Outlast je speciální textilní materiál, původně vyvinutý pro kosmonautiku, dnes však používaný především v oděvním průmyslu. Vlastníkem ochranné známky je americká firma Outlast Technologies, Inc. Vznik materiálu se datuje do roku 1988, kdy americká NASA spustila program spolupráce se soukromými firmami ohledně vývoje teplotně adaptabilních materiálů pro své astronauty. Dnešní outlast byl původně určen pro rukavice a obleky kosmonautů, kdy měl zahřívat, či chladit kosmonautovo tělo podle momentální potřeby (např. náhlý výstup do chladného kosmického prostoru).