Mačky

Stoupací železa, nebo-li takzvané mačky, je zařízení opatřené kovovými hroty, které se připíná k obuvi a umožňuje postup po sněhu a ledu. Pro horolezectví v zimním nebo zaledněném terénu jsou nezbytnou výstrojí. Formou konstrukce se mačky rozdělují na dvě skupiny, a to na mačky kloubové a rámové. Kloubové mačky jsou tvořeny dvěma hlavními díly, které jsou propojeny pohyblivým dílem. Přední a zadní díly mačky jsou tak vůči sobě pohyblivé. To činí kloubové mačky pohodlnější pro chůzi. Jsou tedy převážně určeny pro vysokohorskou turistiku, chůzi po ledovci, apod. Rámové mačky celá základní kostra maček je pevná. To tyto mačky upřednostňuje pro lezení v ledu, a vůbec pro jakýkoliv pohyb ve velmi strmém terénu, kde využíváme k postupu přední hroty. Druhý pár hrotů bývá nápadně vystrčený dopředu, což přispívá ke zvýšení stability zaseknuté mačky v ledu.